Kallelse till årsmöte för PP Örebro den 14 april 2016 kl 18:00

viktig_info_lila

Då var det dags för årsmöte igen. Var med och påverka! På årsmötet kommer vi bland annat att välja nya personer till poster i styrelsen, gå igenom styrelsens verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och ekonomi. Vill du engagera dig lokalt så är det här ett utmärkt tillfälle! Var: Gröna Grodan – Engelbrektsgatan 9, 702 12, Örebro Vid oklarheter om hur man tar sig hit, så går det bra att ringa på tel: 0722 – 50 66 79 Följande punkter kommer att behandlas under mötet: Mötets öppnande Mötesformalia Verksamhetsberättelse… Läs mer

Kallelse till årsmöte för PP Örebro den femte februari

viktig_info_lila

Vänner! Medborgare! Pirater! Det är återigen dags att årsmöta. Det vill säga, det är dags att ta sikte på framtiden, stirra den i vitögat och formulera den i en verksamhetsplan. Inga om, inga men, bara strukturerat engagemang. När: 18:30 torsdagen den femte februari (5/2) Var: Café Deed (Järnvägsgatan 8) Hur: strukturerat och engagerat Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Mötets behörighet 4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare 5. Godkännande av dagordningen 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år 7. Styrelsens… Läs mer

Ett klart och tydligt meddelande

pploggagrå2

Som organisation är det viktigt att ha värderingar. Det är också viktigt att kommunicera dessa värderingar, och att agera efter dem i praktisk handling. Piratpartiet står för respekt för allas lika värde, inkluderande praxis och en välkomnande atmosfär. Alla ska känna sig välkomna och väl bemötta i sitt arbete med och i partiet, och de ska än mer känna att deras engagemang både stöttas och uppmuntras. Konstruktivt gemensamt handlande är ledord, som ska genomsyra verksamheten från topp till gräsrot. Det finns dock en diskussionsplats som… Läs mer

Information om årsmötet på onsdag

viktig_info_lila

Hej alla glada Örebropirater! Här kommer info och samtliga dokument som gäller årsmötet för Piratpartiet Örebro. Vi kommer öppna mötet 18.30 den 26 mars och vara på Biografcaféet i anslutning till SF-biografen. Adressen dit är Drottninggatan 6-8, 701 48, Örebro. Man behöver inte vara med på hela mötet, men det rekommenderas. Skulle man inte hitta eller har andra frågor går det jättebra att kontakta sekreterare Erik Einarsson på 072-251 99 42.   Nedan följer samtliga bilagor. Verksamhetsplan (PDF) Verksamhetsplan (ODT) Verksamhetsberättelse (PDF) Verksamhetsberättelse (ODT) Revisionsberättelse… Läs mer

Kallelse till årsmöte!

viktig_info_lila

Hej alla glada Örebropirater! Onsdagen den 26 mars håller Piratpartiet i Örebro årsmöte, och det vore otroligt kul om så många som möjligt kunde komma! Vi ska bland annat spika kommunlistan till riksdagsvalet och välja en ny styrelse ansvarig för verksamheten under valåret 2014. Det kommer bli supertrevligt och vi vore glada om ni vill vara med och dra igång supervalåret med oss, gammal som ny. Mötet kommer att äga rum den 26 mars klockan 18.30. Plats meddelas senare. Har du några frågor är du… Läs mer

Amelia Andersdotter kommer till Örebro

viktig_info_lila

Hej örebroare! På lördagen den 14 september kommer Örebro att få besök av Piratpartiets europaparlamentariker Amelia Andersdotter. Hon kommer bland annat att föreläsa om NSA/FRA -skandalen. Vad är det för samarbete mellan USA och Sverige? Vad innebär det för oss som enskilda individer? Vad kan Europaparlamentet göra åt saken?  Därefter kommer vi att dela ut flygblad i Örebro.  Detta är en underbar möjlighet att få reda på allt om NSA/FRA-skandalen från någon som aktivt jobbar med det. Därefter kan man få tips om hur man dela ut flygblad på ett… Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 30 aug

pploggagrå2

1. Mötets öppnande Lukas Monetha öppnade mötet 19.10   2. Fastställande av röstlängd Lukas Monetha Erik Einarsson Catharina Brettstam 3. Val av mötesfunktionärer Mötet väljer Lukas Monetha till mötesordförande Mötet väljer Erik Einarsson till mötessekreterare Mötet väljer Catharina Brettstam till justerare 4. Fastställande av dagordning Mötet antar föreslagen dagordning. 5. Ekonomi Mötet beslutar att bordlägga punkten. 6. Verksamhet Vi har haft en flyersutdelning inriktat mot Örebro Pride, nästa gång mer utspritt och vid tillfälle där människor är ute. Catharina arbetar på enkäten. Erik ska kontakta… Läs mer

Styrelsemöte PP Örebro 10 jul 2013

pploggagrå2

1. Mötets öppnande Lukas Monetha öppnar mötet 19.30 2. Fastställande av röstlängd: Lukas Monetha Erik Einarsson Marcus Schmidt Mathias Segerlund(Anslöt vid §3, avvek vid §7) 3. Val av mötesfunktionärer Mötet väljer Lukas Monetha till Mötesordförande Mötet väljer Erik Einarsson till Sekreterare Mötet väljer Marcus Schmidt till Justerare 4. Fastställande av dagordning Mötet antog den föreslagna dagordningen. 5. Ekonomi Mötet beslutade att bordlägga frågan. 6. Verksamhet Mötet beslutar att(1) vi delar ut flyers på torget i Örebro den 30 augusti. att(2) vi bestämmer ett datum för… Läs mer

Styrelsemöte Piratpartiet Örebro 30

pploggagrå2

1. Mötets öppnande Lukas Monetha öppnar mötet 18.07 2. Fastställande av röstlängd Lukas Monetha Marcus Schmidt Catharina Brettstam Erik Einarsson 3. Val av mötesfunktionärer Mötet väljer Lukas till mötesordförande Mötet väljer Erik till mötessekreterare Mötet väljer Catharina till justerare av protokollet. 4. Fastställande av dagordning Mötet godtar den föreslagna dagordningen. 5. Ekonomi Mötet beslutar att vi uppdrar någon i styrelsen att se över vilket bankavtal som vore bäst för oss. att kontot ska ha tillgång till internetbank och helst inte kosta någonting. 6. Verksamhet Mötet… Läs mer

Protokoll Uppstartsmöte Piratpartiet Örebro 16 maj 2013

pploggagrå2

1. Mötets öppnande Erik Einarsson öppnar mötet 18.10 2. Fastställande av röstlängd Erik Einarsson Dan Tomt Lukas Monetha Mathias Segerlund Troed Sångberg Marcus Schmidt Catharina Brettstam Övriga närvarande: Anna Troberg 3. Godkännande av dagordning Erik yrkar att vi lägger till punkt 9. Mötets avslutande Erik yrkar att vi lägger till en punkt där vi väljer en mötesordförande, en mötessekreterare och två justerare. 4. Val av mötespersoner Mötet väljer Marcus Schmidt mötesordförande Mötet väljer Erik Einarsson till mötessekreterare Mötet väljer Mathias Segerlund och Troed Sångberg till… Läs mer