Vi tar ställning mot “Bredbandsskatten”

För ett tag sen publicerade Nerikes allehanda en post på deras ledarblogg där de menade att en avgiftsbeläggning av internetabonnemanget skulle vara en bra idé för att bejaka upphovsrättsindustrins krav. Vi är av en helt annan uppfattning. Att avgiftsbelägga internetabonnemanget är inte bara en fullständigt orättvis kollektiv börda för alla internetanvändare det skulle även med största sannolikhet medföra en orättvis utbetalningsmodell där små artister skulle tjäna sämst på modellen. Med anledning av detta skickade vi in en debattartikel till NA som inte publicerades. Därför vill vi så här i efterhand bjuda på artikeln här på bloggen. Enjoy.

NAs ledarblogg menar att en alternativ  metod för att främja upphovsrättsinnehavarnas krav skulle vara att  avgiftsbelägga internetabonnemanget. Denna idésom man allmänt har kallat  bredbandsskatt bygger på ett förvrängt antagande  att internet enbart och  endast går att använda till att piratkopiera film eller musik, och  missar därmed de demokratiska och frigörande möjligheter som internet  tillför. Denna generalisering att alla som använder sig av internet  sysslar med fildelning av upphovsrättsskyddade verk – är någonting som vi i Piratpartiet  ställer oss starkt kritiska till. Internet är större än så. Bredbandsskatten är en kollektiv tvångsfinansiering, en extra skattebörda, bekostad av internetanvändarna – vanligtvis vanliga familjer som  redan idag har ont om pengar. Bredbandsskatten är av den anledningen inte ett alternativ, vare sig från ett höger- eller  vänsterperspektiv.

Tvångsfinansiering är en redan  beprövad metod, och är idag applicerad på all lagringsmedia som säljs i Sverige. Varje gång man köper en  cd-skiva eller en mp3-spelare så går en viss del av det man betalar till  upphovsrättsbranschen. Att man kanske använder  cd-skivorna för att spara familjens semesterfoton tar man ingen hänsyn  till. Förra året uppgick kostnaderna för avgiftsbelagd lagringsmedia  till 200 miljoner kronor för svenska familjer.  Föreningen som handhar pengarna heter Copyswede, och delar ut  ersättningarna efter en komplicerad och svårgranskad modell som främst blivit kritiserad  för att den gynnar de redan stora artisterna och företagen samtidigt som  de förbiser de små och nischade aktörerna.

Det är vår bestämda åsikt att  internetanvändare inte ska tvingas finansiera en upphovsrättsindustri där  ersättningarna byggs på ogrundade antaganden och där användaren inte har en aning  om vart pengarna går. Internet är en nödvändighet i vardagen, ett verktyg för stärkandet av  demokratin och en ofrånkomlig del av vårt samhälles struktur. Samhället ÄR internet, och bör behandlas som  sådant.

Mattias Andersson, styrelseledamot för Ung Pirat Örebro
Marcus Schmidt, styrelseledamot för Ung Pirat Örebro

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>