Samlingspolitisk grillkväll 2/6

SSU anordnade idag en grillkväll för alla intresserade ungdomsförbund i Örebro med omnejd, och ett stort antal aktiva ungdomar kom och deltog i gemenskapen. Många intressanta och varierande diskussioner tog vid, och många nya tankar genererades över partigränserna.

Vi pirater togs emot med både öppna och nyfikna armar, och fick tillfälle både att berätta lite om oss själva och höra lite om de andra ungdomsförbundens syn på saker och ting. Det finns många skillnader och likheter mellan Ung Pirat och de andra, varav en av de stora likheterna är att de flesta är emot den allt tilltagande övervakningen, och en av de största skillnaderna är att vi är de enda som helt och hållet stor bakom vårt moderpartis politik.

Den största likheten mellan alla ungdomsförbund är förstås att det finns engagerade och intelligenta ungdomar i samtliga av dem, och att det finns allt att vinna på att fortsätta föra liknande diskussioner i framtiden.

Ung Pirat Örebro stöttar och uppmuntrar att det i framtiden uppstår fler såna här sammankomster, och hoppas att detta kommer att bli en sommar präglad av mer samarbete än konflikt – valåret till trots.

Kommentarer

Gridge skrev

Ja hade varit kul att vara med, kommer på piratfikat i Örebro ikväll istället.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>