Mötesrapport 3/6

Vi startade dagen med att diskutera och komplettera arbetsgrupperna. Ett mål för att arbetsgrupperna skulle arbeta mer med att utveckla sitt arbete under veckorna satts upp. Gruppen för festival och event kompletterades mer mer personer och ett mål på att gruppen skulle leverera en lista på förslag på events till nästa möte satts upp.

Efter mötet så gick ut på stan och delade ut folders och informationsblad om Piratpartiet. Det var enormt mycket folk på stan och foldrarna (över 300 stycken) tog slut på några minuter.

1 Festivaler och event
Planera in olika festivaler och andra event som kommer att inträffa under sommaren och
sammanställa en lista. Ta fram förslag på olika aktiviteter som Piratpartiet kan hitta på vid
de olika eventen.

Max, Daniel, Mattias, Marcus

2 Skolbesök
Boka skolbesök både med skolor och med representanter för partiet, se till så att det finns
nog med material för bokbord och dylik.

3 Piratpartiet på Universitetet i höst (Kolla med Rick + andra föreläsare)
Planering inför en stor föreläsning på universitetet i höst med föreläsare från Piratpartiet
och andra personer som stödjer våra frågor.

Mattias

4 Valstuga på torget (Örebro)
Bokning av plats för valstuga, framtagning av själva “stugan”/tältet osv. Bygga och
planera ett schema så att stugan får närvaro under de gällande veckorna.

Mattias

5 Valstugor andra kommuner (Förslagsvis KL)
Bokning av plats för valstuga, framtagning av själva “stugan”/tältet osv. Bygga och
planera ett schema så att stugan får närvaro under de gällande veckorna.

6 Valkretskickoff tacoskväll och lokalhyrning
Lokalbokning + planering av valkretskickoff, gällande mat boende osv. Budget är 1000kr.

Max & Johan

7 Insändare och mediakontakt
Samordna en bra mediakontakt och fungera som en hjälp- och motivationsgrupp för
medlemmar som vill skriva insändare och medverka i media.

Johan & Marcus

8 Ung Pirats sommarevents för ungdomar
Ung Pirats aktiviteter för ungdomar under sommaren. Planering och idéframställning.
Örebro Län

Christoffer, Max

9 Brevlådeutdelning (Planering endast, inte allt arbete själva)
Organisering och planering.

Mattias

10 Valsedlar (Organisering endast, inte allt arbete själva)
Organisering, få fram personer som är villiga att ställa upp osv.

Mattias & Marcus tar valkretsen, Max tar Lindesberg

11 Valvaka
Planering inför valvakan i höst. Bokning av lokal osv.

Max & Mattias

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>