Västerås 2/7

Förra månaden skrev vi om hur vi var på plats i Karlstad under ett av deras event för att idka lite ömsesidig inspiration och dubbelsidigt vänskapsbildande. Den här månaden inleder vi med att göra detsamma om Västerås, dit vi tog oss för att fortsätta vår ambition att knyta ihop ost och väst.

Det finns två stora likheter mellan Västerås och Örebro. Den ena är att de är ungefär lika stora rent befolkningsmässigt, vilket innebär att det finns många beröringspunkter mellan städerna. Den andra är att de lokala piraterna i bägge städer är ungefär lika drivna och engagerade, vilket innebär att vi hade många saker – både praktiska och mer teoretiska – att diskutera när vi satte oss ned för att just diskutera.

När diskussionen sedan lagt sig – och vi motvilligt men knappt erkänt att de kanske hade mer rätt än vi i vissa aspekter av vissa frågor – begav vi oss sedan ut i staden för att aktivt kampanja en smula. Det finns ett antal skillnader mellan våra sätt att göra just detta, men en stor likhet är att vi fungerar märkbart bättre tillsammans än på egen hand, och bägge lärt oss en hel del från varandra under dagens lopp.

Vi ser fram emot att träffa våra kollegor från Öst igen inom kort. Vi ser dessutom om möjligt ännu mer fram emot eventuella framtida sammankomster av liknande slag, och vill återigen påminna dem om att de alltid är välkomna till våra torsdagsfikor.

De hade ju trots allt bara lite mer rätt än vi. Och då bara på vissa aspekter av vissa mycket specifikt formulerade frågor. Och då bara för att det råkade vara liiiite större befolkningsmängd hos dem än hos oss just nu. –

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>