Mötesrapport 29/7

På torsdagsfikan den 29/7 behandlades ett antal praktiska frågor kring valkampanjen. Vilka redovisas nedan.

  • Tillvägagångssätt för tillverkning och finansiering av plakat och skyltar för uppsättning av den större varianten av valaffischer vid vägkanter och dylikt diskuterades. Tillstånd för uppsättning i Örebro, Lindesbergs- och Kumla kommun kommer att sökas. I övriga kommuner underrättas kommunledaren (KL) om möjligheten att söka tillstånd och det ligger därefter på KL att överväga om tillstånd ska sökas, och/eller vidarebefordra och upplysa partimedlemmar i kommunen om affischeringen och tillståndsansökan.
  • Daniel Brånn tillsätts som tillförordnad kommunledare i Kumla kommun med primär uppgift att sköta och organisera valkampanjen i Kumla kommun fram till valet den 19:e september.
  • Mattias Andersson tillsätts som tillförordnad kommunledare i Örebro kommun med primär uppgift att sköta och organisera valkampanjen i Örebro kommun fram till valet den 19:e september.
  • Planer på att utföra en “bokutdelningskampanj” liknande den pirater i Göteborg utfört diskuterades.
  • Upplägg och möjlighet för en kampanj att finnas vid stränder och andra semesterställen för att bjuda på svalkande dryck i samband med diskussion om Piratpartiets politik togs upp som en idé. Som alternativ till svalkande dryck angavs bland annat storpack med “festis” på tetra vilket har ett rimligt inköpspris.
  • Mötesdeltagarna fann en konsensus i att Piratpartiet i Örebro bör hålla minst en större aktivitet varje helg, och mindre spontana aktiviteter under veckorna samt och trappa upp frekvensen av aktiviteter i länet och staden.
  • Frågan om representation på skolor efter skolstarten i höst togs upp. Målsättningen är att hålla representation på gymnasieskolor under hösten med fokus på större skolor.
  • Söndag den 8:e augusti (Tidpunkt ej satt, meddelas i mail) kommer vi finnas i stadsparken för att välkomna nya aktivister och hålla en kort information om Piratpartiet och valet.
  • Organisering av valsedeldistribution diskuterades med fokus på kommuner som i dagsläget saknar kommunledare.

Kommentarer

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>