#pporu

Det kommer lite då och då in synpunkter på att det inte händer allt för mycket piratmässigt i Örebro. Varpå vi hemmar och hummar och försöker säga allt annat än att det inte händer allt för mycket piratmässigt i Örebro. Det är egentligen lite pinsamt.

För alla inblandade.

Med detta i bakhuvudet, och med Kampanjgruppens otvetydiga uppmaning att göra bra saker utan att be om tillstånd, vill vi försöka komma förbi både hemmandet och hummandet genom att delegera beslutandeprocessen nedåt. Trepiratersregeln gäller – det du och två piratkollegor kommer överens om att göra är per automagik tillåtet och uppmuntrat.

Det största problemet – och den största anledningen till de flesta av synpunkterna – ligger i att det inte är helt lätt att hitta andra pirater häromkring. Vi vet att det finns massor av dem – i vissa områden röstade över 10% pirat i EU-valet – men det är inte helt självklart hur man ska gå till väga för att hitta dem.  De finns, men hur göra?

För att komma runt detta finns det numera en alldeles egen twittertagg för att hitta andra Örebropirater: #pporu. Tanken är att du ska kunna säga “hej, jag finns, yarr” i denna, och sedan kunna svara på andras göranden och låtanden. Instant lokal piratkontakt, med andra ord.

Och utifrån det – tja. Utifrån det vet vi inte vad som kommer att hända. Lokala piratfikor i Varberga? Spontana flashmobs på Krämaren? Upptåg av typen “fyll en buss med pirater”? Manifestationer av typen att helt plötsligt vara oproportionerligt många pirater närvarande på kommunfullmäktiges möten?

Vi stöttar och uppmuntrar din kreativitet. Det gäller bara att komma på tanken att använda den.

Nu kör vi.

Kommentarer

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>