Uppstartsmöte Piratpartiet Örebro

Kära Örebroare,

Varmt välkommen till uppstartsmöte för Piratpartiet Örebro!

Det här är din chans att vara med och bestämma hur Piratpartiets verksamhet i Örebro ska se ut i framtiden! Vi kommer under mötet välja en styrelse och skapa både verksamhetsplan och budget. Du behöver inte ha några förkunskaper och du förbinder dig inte till något, men det vore supertrevligt att träffa dig. 🙂

Mötet kommer äga rum torsdagen den 16 maj 18.00 på Café Deed i Örebro.

Dagordningen lyder som följer:

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Antagande av Piratpartiets av medlemsmöte fastställda stadga för lokala föreningar

5. Val av styrelse:

(a) Val av ordförande (b) Val av sekreterare (c) Val av kassör (d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio (e) Val av dessa ledamöter

6. Val av revisor och ersättare för denna

7. Val av valberedning (en till fem personer)

8. Övriga frågor
Erik Einarsson
Kommunledare
Piratpartiet Örebro

erik.einarsson@piratpartiet.se
072-251 99 42

Kommentarer

Erik Einarsson (Örebro) skrev

Anna: Awesome! Datumvalet har inget alls med det att göra. 😉

Mathias: Det är superkul att du vill komma, vi tänkte styra upp Örebro nu och vi behöver alla som vill göra skillnad, det är snart valår. 🙂

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>