Styrelsemöte Piratpartiet Örebro 30

1. Mötets öppnande

 • Lukas Monetha öppnar mötet 18.07

2. Fastställande av röstlängd

 • Lukas Monetha
 • Marcus Schmidt
 • Catharina Brettstam
 • Erik Einarsson

3. Val av mötesfunktionärer

 • Mötet väljer Lukas till mötesordförande
 • Mötet väljer Erik till mötessekreterare
 • Mötet väljer Catharina till justerare av protokollet.

4. Fastställande av dagordning

 • Mötet godtar den föreslagna dagordningen.

5. Ekonomi

 • Mötet beslutar
 • att vi uppdrar någon i styrelsen att se över vilket bankavtal som vore bäst för oss.
 • att kontot ska ha tillgång till internetbank och helst inte kosta någonting.

6. Verksamhet

 • Mötet beslutade:
 • att vi minst 4 gånger innan EU-valet 2014 har en flyersutdelning på valfritt plats i Örebro
 • att vi värva medlemmar vid skolor/universiteter minst en gång innan EU-val 2014
 • att vi innan 1 september har skapat och utarbetat vilken lokalpolitik vi ska driva inom Örebro Kommun.
 • att vi försöker aktivera de medlemmar som finns inskriven i PP Örebro Kommun
 • att vi kontaktar skolor i syfte att bli inbjudna till debatter och liknande, med fokus på gymnasieskolor där Piratpartiet visat starka resultat i skolvalet.
 • att vi uppdrar Erik att kontakta skolorna.
 • att vi besöker kommunfullmäktige minst två gånger för att ta reda på vad som är aktuellt.
 • att första besöket är på mötet den 19 juni.
 • att vi utformar en enkät där medlemmarna får tycka till om vad de skulle vilja göra och vilka aktiviteter de är intresserade av.

7. Internkommunikation

 • Mötet beslutar
 • att vi primärt använder Google Hangouts, och har en backupchatt i Skype.

8. Övriga Frågor

 • Mötet beslutar
 • att styrelsen bemyndigar ledningen att träffa samarbetsavtal med Studieförbundet Vuxenskolan.
 • att uppdra åt Catharina att undersöka förslag på aktiviteter för teambuilding och diskutera dessa på nästa styrelsemöte.

9. Mötets avslutande

 • Lukas förklarar mötet avslutat 19.53.

Kommentarer

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>