Styrelsemöte PP Örebro 10 jul 2013

1. Mötets öppnande
Lukas Monetha öppnar mötet 19.30

2. Fastställande av röstlängd:
Lukas Monetha
Erik Einarsson
Marcus Schmidt
Mathias Segerlund(Anslöt vid §3, avvek vid §7)

3. Val av mötesfunktionärer

Mötet väljer Lukas Monetha till Mötesordförande
Mötet väljer Erik Einarsson till Sekreterare
Mötet väljer Marcus Schmidt till Justerare

4. Fastställande av dagordning
Mötet antog den föreslagna dagordningen.

5. Ekonomi
Mötet beslutade att bordlägga frågan.

6. Verksamhet
Mötet beslutar
att(1) vi delar ut flyers på torget i Örebro den 30 augusti.
att(2) vi bestämmer ett datum för ny flyersutdelning på varje styrelsemöte
att(3) Lukas Monetha beställer flyers via piratpartiets webshop
att(4) minst en medlem i styrelsen tar sig till kommunfullmäktigemöte den 18 september

7. Kommunpolitik
Mötet beslutar
att(1) Erik arbetar med Politik kring Barn och utbildning, Lukas med politik kring Social välfärd, och Marcus med politik kring Samhällsbyggnad och applicerar integritets-, kultur-, och kunskapsperspektiv kring dessa.
att(2) utkast ska presenteras på nästa styrelsemöte.

8. Internkommunikation
Mötet anser punkten behandlad.

9. Övriga Frågor
Inga övriga frågor inkom.

10. Mötets avslutande
Lukas förklarar mötet avslutat 21.24.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>