Kallelse till årsmöte!

Hej alla glada Örebropirater!

Onsdagen den 26 mars håller Piratpartiet i Örebro årsmöte, och det vore otroligt kul om så många som möjligt kunde komma! Vi ska bland annat spika kommunlistan till riksdagsvalet och välja en ny styrelse ansvarig för verksamheten under valåret 2014. Det kommer bli supertrevligt och vi vore glada om ni vill vara med och dra igång supervalåret med oss, gammal som ny.

Mötet kommer att äga rum den 26 mars klockan 18.30. Plats meddelas senare.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Erik Einarsson på erik.einarsson@piratpartiet.se eller tfn: 072-251 99 42

Inför årsmötet har Piratpartiet Örebros medlemmar rätt att inkomma med motioner (förslag), uttalanden och nomineringar. Du skickar motioner till erik.einarsson@piratpartiet.se, och dessa måste vara inskickade senast den 19 mars.

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Mötets behörighet
4. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justerare
5. Godkännande av dagordningen
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
7. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående år.
8. Revisionsberättelse för det föregående året
9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
10. Inkomna motioner
11. Årets verksamhetsplan och budget samt andra propositioner från styrelsen
12. Val av årets styrelse:
(a) Val av ordförande (b) Val av sekreterare (c) Val av kassör (d) Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio (e) Val av dessa ledamöter
13. Val av årets revisor och ersättare för denna
14. Val av årets valberedning (en till fem personer)
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande

 

Kommentarer

Nyhetsbrev 140318 « Piratpartiet skrev

[…] kommun- och landstingspolitik och bor i Uppsala län, Norrbotten, Täby, Västmanlands län eller Örebro så passa på och besök deras medlemsmöten i veckan för att diskutera det med andra engagerade […]

Piratpartiet pep till … | skrev

[…] kommun- och landstingspolitik och bor i Uppsala län, Norrbotten, Täby, Västmanlands län eller Örebro så passa på och besök deras medlemsmöten i veckan för att diskutera det med andra engagerade […]

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>