Ett klart och tydligt meddelande

Som organisation är det viktigt att ha värderingar. Det är också viktigt att kommunicera dessa värderingar, och att agera efter dem i praktisk handling.

Piratpartiet står för respekt för allas lika värde, inkluderande praxis och en välkomnande atmosfär. Alla ska känna sig välkomna och väl bemötta i sitt arbete med och i partiet, och de ska än mer känna att deras engagemang både stöttas och uppmuntras. Konstruktivt gemensamt handlande är ledord, som ska genomsyra verksamheten från topp till gräsrot.

Det finns dock en diskussionsplats som kommit att bli en väldigt högljudd närvaro i partiet. En plats som genom sina väl av ämnen ger oproportionerlig vikt till obehagliga åsikter. En plats som genom sin genomgående negativa samtalston suger energi från alla inblandade. En plats som genom sitt konsekventa och ibland rent brutala bemötande av människor som avviker eller upplevs avvika, gör att dessa känner sig direkt ovälkomna i partiet.

Kort sagt, en plats som närmast punkt för punkt förkroppsligar motsatsen till allt partiet står för.

Denna plats har ett namn. Det är PiFS – Pirater i Fritt Samtal.

Att denna plats förkroppsligar motsatsen till partiets värderingar är dock inte tillräckligt. Det måste kommuniceras, och det måste kommuniceras effektivt. Annars blir dessa värderingar meningslösa, i sann mening tomma ord. Således är det nu hög tid att kommunicera i så tydliga ordalag som möjligt:

Piratpartiet Örebro tar otvetydigt och oreserverat avstånd från PiFS. Det diskussionsklimat som råder där är direkt osunt, de idéer som tas för givet där står i direkt motsättning till våra värderingar, och inget som kommer därifrån är representativt för vår verksamhet.

Det är min förhoppning att även andra lokala föreningar kommer kommunicera liknande avståndstaganden, och på så vis även i framtiden sträva efter att stötta och uppmuntra våra fenomenala medlemmars goda arbete att förbättra världen. Ett välkomnande i taget.

Marcus Schmidt
Ordförande Piratpartiet Örebro

Kommentarer

Anna Troberg skrev

Tack, hörni! 🙂

Det här inlägget går mig väldigt glad. Det finns ju så många fantastiska pirater därute och nu visade ni vägen för dem. Stå på er. Ni är awesome! 🙂

Roger Ulvnäs skrev

PiFS är precis vad titeln säger. Hur PP Örebro kan tro att det har något med partiet att göra ställer jag mig frågande till.

Om PP Örebro ska börja lista forum, diskussionsrum som inte är partiets egna forum får PP Örebro göra en väldigt, väldigt lång lista.

Klimatet i PiFS kan vara rått, helt felaktigt, förkastligt från invdivider, som alla fria forum kan vara, dock känner jag att jag är fri att skriva där utan att behöva tänka efter hur jag skriver, vilket ordval jag väljer så det inte kan missuppfattas. Även jag gör omedvetet övertramp på en mer och mer infekterad debatt av någonting jag inte har insyn i.

Jag ser det som självklart att dessa övertramp som sker INTE är ok, att det inte är PP’s syn och sätt att verka på. Lika värde oavsett, verkar mer och mer gälla lika värde för dom som tillhör oss, lika värde för dom som hejar på mig.

Jag börjar faktiskt bli väldigt trött på allt tjat om sådant som för dom som är pirater i hjärtat tar för givet. Skiter fullständigt i homofiler, heterofiler, homofober, heterofober, män, kvinnor och allt därimellan, det är samma färg på texten på min skärm.

Uppskatta mig för den jag är, för vad jag gör. för vad jag säger istället för att dissa mig för den grupp jag tillhör, för min hudfärg, för den delen mitt kön eller min ålder för den delen.

Jag är en av dessa farliga otäcka medelålders vit man med teknisk bakgrund.

emma skrev

Tycker det är bra av Örebropiraterna att göra den här sortens markeringar. Att som organisation tydligt och klart visa vad man tycker och inte lämna utrymme för tyst medgivande eller acceptans av saker som förekommer, visar en möjlighet som alla organisationer inom PP-paraplyet skulle kunna använda sig av på olika sätt.

Ulric skrev

Klart att PP Örebro måste säga ifrån mot sådana ondskans högborgar som PiFS. Pirater som samtalar fritt, tänk hur det skulle kunna sluta.

Calle Rehbinder skrev

Lögner, trams och förtal. Marcus Schmidt har antingen inte besökt forumet i fråga, eller så har han bara bestämt sig för att förtala och smutskasta andra pirater för att vinna politiska poäng, jag vet inte vilket.

Pirater i fritt samtal har för det mesta en betydligt bättre samtalston än det “officiella” forumet, och för att vara helt omodererat är tonen befriande trevlig.

Det enda problemet med PiFS (som för övrigt bara tillfälligtvis är ett problem) är ju att den är omodererad, så en enda person som får frispel kan slå genom rätt hårt.

Hade jag varit huvudansvarig för den gruppen hade jag nog tillfört en lätt moderering, d.v.s. jag hade tagit bort de värsta stoplskotten, de som verkligen har satt i system att kränka och prata skit. Men det är ju som tur är ganska sällan det händer.

Detta är på grund av att Anders Bergqvist som har grundat diskussionssidan i fråga har som princip att alla ska få uttrycka sig fritt. Jag var medadmin ett tag, men klev av, eftersom vi hade olika syn på det där med moderering.

Samtidigt har jag all respekt för Anders, som har en demokratisyn de flesta av oss aldrig kommer i närheten av.

Dennis Nilsson skrev

Marcus Schmidt tror sig visa var pk-skåpet skall stå.

Marcus, inkvisitation avskaffades för länge sedan och vi i Piratpartiet skall inte återinföra den!

Jag anser PiFS – Pirater i Fritt Samtal, vara just det namnet säger. Det är ett fritt samtal.

Att hindra några att deltaga gör inte att åsikterna förvinner, utan de poppar upp någon annanstans.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>