Kallelse till årsmöte för PP Örebro den 14 april 2016 kl 18:00

Då var det dags för årsmöte igen.
Var med och påverka!

På årsmötet kommer vi bland annat att välja nya personer till poster i styrelsen, gå igenom styrelsens verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och ekonomi. Vill du engagera dig lokalt så är det här ett utmärkt tillfälle!

Var: Gröna Grodan – Engelbrektsgatan 9, 702 12, Örebro
Vid oklarheter om hur man tar sig hit, så går det bra att ringa på tel: 0722 – 50 66 79

Följande punkter kommer att behandlas under mötet:

Mötets öppnande

Mötesformalia

Verksamhetsberättelse för 2015

Ekonomisk berättelse för 2015

Revisionsberättelse för 2015

Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Anta stadgar

Inkomna motioner

Verksamhetsplan för 2016

Budget för 2016

Val av styrelse

Val av revisorer och ersättare

Val av årets valberedning

Övriga frågor

Mötets avslutande

Vill du nominera någon till den nya styrelsen så går det bra att skicka personens namn till ola.palm@piratpartiet.se. Senast den 8 april vill vi ha in din nominering. Skriv med vilken styrelsepost det gäller, och gärna en kort motivering om varför personen är lämpad.

Motioner kan också skickas på ovanstående epost, fram tills den 8 april. Eventuella motioner kommer att sammanställas och läggas upp på orebro.piratpartiet.se, senast den 10 april.

Hoppas vi ses där!

(Alla nyfikna är välkomna men endast medlemmar har rösträtt)

Styrelsen genom Ola Palm, ordförande

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>