Ung Pirat Örebro

Ung Pirat Örebro kallar dig till årsmöte.

När: 18:00 torsdagen den 7 maj

Var: Café Deed, Järnvägsgatan 8

Hur: Med en obändlig vilja att hålla årsmöte

Har du frågor?
Kontakta Ordförande Erik Einarsson på erik.einarsson@ungpirat.se eller telefon 0707-55 93 92.

Bilagor kommer att publiceras här under den kommande veckan.

Dagordning:

§1 Mötets öppnande

§2 Mötets behörighet

§3 Val av mötets ordförande

§4 Val av mötets sekreterare

§5 Val av två justerare

§6 Verksamhetsberättelse

§7 Ekonomisk berättelse

§8 Revisionsberättelse

§9 Ansvarsfrihet för styrelsen

§10 Årets verksamhetsplan

§11 Årets budget

§12 Val av årets styrelse

§13 Val av valberedning

§14 Val av revisor

§15 Övriga frågor

§16 Mötets avslutande