Vad gör vi?

Piratpartiet Örebro och Ung Pirat Örebro jobbar så nära varandra som möjligt. Vi försöker i den mån stadgar och dylikt tillåter se oss som en Örebrobaserad piratrörelse istället.

De båda föreningarna har nyvalda styrelser och jobbar nu på flera olika sätt för att på bästa sätt stötta Piratpartiet i valet till riksdagen, samt göra ett så bra val som möjligt till kommunfullmäktige där vi har en fullgod kandidat i Mattias Segerlund.

I arbetet som pågår i piratrörelsen i Örebro ingår att läsa in sig i Piratpartiets frågor på riksplan för att bli goda representanter i valrörelsen, samt att ta fram ett kommunprogram med förändringar vi vill göra i Örebro kommun. Det senare är ett nu levande projekt på sociala medier där vi valt att involvera den som vill i att komma med tankar och idéer på vad som kan vara god kommunpolitik för Piratpartiet i allmänhet, och Piratpartiet i Örebro i synnerhet.

Vi har olika teman där en kan tycka till. Kommunprogrammet är tänkt att sträcka sig över flera områden och vi hoppas få många tips och idéer för att styrelsen sedan ska kunna klubba ett bra program. In på våra sociala medier och tyck till!